SWAM servis s.r.o., Košice

Poistenie nových a jazdených vozidiel

 

Sme zmluvným partnerom poisťovní:

Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.
Generali poisťovňa a.s.
U
niqa poisťovňa a.s.

                      

 

 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je pre každého držiteľa motorového vozidla povinné zo zákona.

Z poistnej zmluvy PZP poisťovňa zaplatí škody, ktoré poistený svojim vozidlom spôsobí niekomu inému na zdraví alebo majetku. Cena PZP závisí od objemu MV (cm3), výkonu MV (kW), veku poistníka, bydliska poistníka a samozrejme od počtu poistných udalosti za posledných 36 mesiacov.

Havarijné poistenie  je určené majiteľom nových aj jazdených vozidiel. Ponúka služby a finančnú náhradu škody, ktorá vznikne na vozidle z dôvodu havárie, krádeže, lúpeže, vandalizmu, pôsobením živla.

Poisťovne poskytujú poškodeným asistenčné služby aj služby právnej pomoci.

Výška ročného poistného závisí od ceny vozidla pred vstupom do poistenia, jeho veku, veku poistníka, bydliska poistníka, škodovosti poistníka a samozrejme modelu vozidla.

Firma má povolenie na výkon sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva od Úradu pre finančný trh v Bratislave.

Na akékoľvek otázky Vám radi odpovieme akýmkoľvek spôsobom, telefonicky, emailom alebo osobne na predajni. Radi Vám pomôžeme aj s korešpondenciou so spomínanými poisťovňami, vypracovaním  výpovede  poistných zmlúv, zmenami na poistných zmluvách , žiadankami pre poisťovne a pod.

Tel.: +421 55 728 3827
Mobil: + 421 902 805 556
Email: alena.feckova@swam.sk